Hubungi Kami

poster potrait

Untuk Keterangan Lanjut & Temujanji Sila Hubungi:
Unit Kaunseling Staf,
Tingkat 4, Seksyen Perkhidmatan,
Bahagian Sumber Manusia (BSM),
Pejabat Pendaftar,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru.
Tel: 07 – 5531223 (PN. SITI NORAISHAH BINTI MOHAMMAD RAMLAN)
07 – 5531159 (PN. SUZANAH BINTI IBRAHIM)  
Emel: snoraishah at utm.my
suzanah at utm.my