Apakah kaedah untuk mendapatkan maklumat berkaitan latihan yang akan dianjurkan dan menjadi seorang calon?

Terdapat 3 kaedah dalam mendapatkan maklumat berkaitan latihan yang akan dianjurkan. Antaranya adalah:i)    Semakan senarai latihan didalam Buku Program Latihan yang akan diedarkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Modal Insan, Pejabat Pendaftar kepada setiap Ketua Jabatan & Pegawai Sumber Manusia (PSM) di setiap fakulti.ii)   Semakan jadual senarai latihan didalam laman sesawang Pejabat pendaftar.Melalui pengeluaran surat permohonan keperluan calon program yang dikeluarkan oleh Unit Latihan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Pejabat Pendaftar.