Adakah setiap isu/ permasalahan yang saya kongsikan dalam sesi kaunseling akan direkodkan dalam buku perkhidmatan?

Segala perbincangan di dalam sesi kaunseling tidak akan direkod di dalam Buku Rekod Perkhidmatan tetapi hanya akan direkod di dalam rekod kaunseling dan ianya hanyalah untuk kegunaan dan rujukan kaunselor berkenaan sahaja.