Jika saya mempunyai isu/masalah, bilakah waktu yang sesuai bagi saya mendapatkan khidmat kaunseling?

Anda boleh berjumpa dengan kaunselor jika anda merasakan perlu berkongsi dengan seseorang tentang isu/ permasalahan berkenaan dan tidak perlu menunggu sehingga perkara tersebut serius. Jika permasalahan masih kecil, ia akan memudahkan proses penyelesaian permasalahan tersebut.