CUTI SABATIKAL

Tempoh cuti bergaji penuh, yang ditetapkan oleh Universiti, bagi Staf untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, penulisan, peningkatan kelayakan akademik, peningkatan kompetensi, peningkatan profesional atau lain-lain aktiviti akademik.