RUANG

Pihak UTM TTC menyediakan khidmat penyewaan ruang untuk mengadakan pelbagai program contohnya  seperti kursus/bengkel/seminar dan lain-lain.

Peralatan1

PERALATAN

Pelbagai peralatan disediakan untuk kegunaan semasa program atau luar program

PAKEJ

Pihak UTM TTC menyediakan pelbagai pakej untuk kemudahan dan lebih penjimatan kepada semua pihak.

BORANG

Borang perkhidmatan UTM TTC untuk di muat turun