PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN

SEKSYEN PEMBANGUNAN PROFESIONAL

Seksyen di bawah Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan (CTLD), Jabatan Pendaftar yang menguruskan Latihan Profesional seperti Cuti Belajar Staf UTM, Penajaan Pengajian Staf Pelaksana UTM (Separuh Masa), Penajaan Pengajian Skim Latihan Akademik Muda (SLAM), Cuti Sabatikal, Latihan Pasca Kedoktoran, Latihan Ikhtisas, Latihan Kepakaran, Program Sangkutan (Attachment), Program On The Job Training (OJT)

Takwim Mesyuarat

Semua Latihan Profesional yang di mohon perlu melalui dua (2) mesyuarat iaitu Mesyuarat Pembangunan Latihan dan Pecah Kontrak (MPLPPK) bagi perakuan dan Mesyuarat Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian (MPBPP) untuk kelulusan. Hanya permohonan Latihan Ikhtisas akan dibawa ke Mesyuarat Task Force Latihan Ikhtisas dan Kelayakan Profesional (MTFLIKP) bagi perakuan dan Mesyuarat Pembangunan Latihan dan Pecah Kontrak (MPLPPK) untuk kelulusan.

LATIHAN PROFESIONAL

Cuti Belajar Staf UTM

Penajaan Pengajian Staf Pelaksana UTM (Separuh Masa)

Penajaan Pengajian Skim Latihan Akademik Muda (SLAM)

Cuti Sabatikal

Latihan Pasca Kedoktoran

Latihan Ikhtisas

Latihan Kepakaran

Program Sangkutan (Attachment)

Program On The Job Training (OJT)

Pemakluman Penting

Permohonan Biasiswa SLAB/SLAI Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Tahun 2024

Permohonan Penajaan Latihan Pasca Kedoktoran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

Pengiktirafan Kelayakan Badan Profesional & Sijil Profesional

Jurutera Profesional (Ir.)

Diploma Profesional Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi

CERTIFIED PROFESSIONAL MARKETER (CPM ASIA)

Jurutera Profesional (Ir.)

Jumlah Staf Aktif Mengikuti Latihan Profesional

Cuti Belajar

Cuti Sabatikal

Latihan Ikhtisas

Latihan Pasca Kedoktoran