MODEL KOMPETENSI KEPIMPINAN

Model kecekapan kepimpinan mengenal pasti kemahiran, tingkah laku dan sikap utama yang mesti dimiliki

COACHING & MENTORING

Latihan & Bimbingan

Executive On Boarding Program

Executive Onboarding Program (EOP) merupakan satu program
kepimpinan bersiri yang memberi pendedahan asas pengurusan dan
pentadbiran Universiti kepada pentadbir akademik. Pelaksanaan
program ini juga adalah sebahagian daripada keperluan strategik
objektif Universiti iaitu Strategic Leadership & Succession Planning.