Latihan / Kursus Anjuran Luar

Bagi menghadiri mana-mana latihan / kursus anjuran luar dengan menggunakan bajet Universiti, pemohonan hendaklah mengemukakan permohonan dengan melengkapkan Borang Permohonan Menghadiri Latihan / Kursus Anjuran Luar. Sila klik pada pautan di bawah:

Mohon SekarangPanduan Permohonan