LATIHAN KEPAKARAN

Kursus/ program yang diberikan secara sepenuh masa dan separuh masa kepada staf Akademik dan PPP yang berkelayakan untuk mendapatkan sijil pengiktirafan daripada badan-badan profesional yang diiktiraf.

Mendapatkan pengiktirafan dan kelayakan tertentu dalam profesion dan bidang yang berkenaan dan perkara lain yang bersangkutan dengannya.