Program On the Job Training merupakan satu inisiatif Universiti dalam memberi kemudahan kepada staf seperti Job Rotation, Coaching & Mentoring, Apprenticeship, Under Training, Job Instructional Training (JIT) dan lawatan sambil belajar untuk meningkatkan kompetensi berkaitan bidang tugas dalam aspek pengetahuan kerja serta kemahiran dan sikap.

KPI Program On The Job Training (OJT)

  • KPI yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Dekan.
  • Sesi Perkongsian (Kolokium).
  • Menghasilkan impak kepada jabatan dalam tempoh 6 bulan setelah tamat menjalani OJT.