+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Aktiviti Unit Kaunseling Staf Mengikut Tahun 

1) Program Menawan Anugerah Kehidupan :20 November 2013
1) Road Show Unit Kaunseling Staf      
         
  i) Bahagian Pengurusan Modal Insan (HCM) :12 Januari 2014    
  ii) Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) :20 Januari 2014    
  iii) Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO) :27 Januari 2014    
  iv) Bahagian Pembangunan Modal Insan (HCD) :28 Januari 2014    
  v) Bahagian Keselamatan (BK) :11 Februari 2014    
         
2) Program Kembara Jiwa :Mac – April 2014    
         
3) Program Pengurusan Stres di PSZ :12 Mac 2014    

 

1) Taklimat Unit Kaunseling Staf kepada Staf TNCPI :14 April 2015
 2) Program Awareness Pementoran dan AKRAB di Kalangan Sumber Manusia :16 Jun 2015
3) Menggapai Bintang Melakar Impian :16 & 17 Dis 2015