Tahun 2014

1) Road Show Unit Kaunseling Staf
i) Bahagian Pengurusan Modal Insan (HCM) :12 Januari 2014
ii) Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) :20 Januari 2014
iii) Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO) :27 Januari 2014
iv) Bahagian Pembangunan Modal Insan (HCD) :28 Januari 2014
v) Bahagian Keselamatan (BK) :11 Februari 2014
2) Program Kembara Jiwa :Mac – April 2014
3) Program Pengurusan Stres di PSZ :12 Mac 2014