Kaunseling Keluarga/ Pasangan/ Perkahwinan

Kaunseling Keluarga/ Pasangan / Perkahwinan merupakan sesi kaunseling yang melibatkan individu dan pasangan serta ahli keluarga. Pelbagai isu yang akan dibincangkan melalui sesi kaunseling ini meliputi isu- isu peningkatan kemahiran berkeluarga, keibubapaan, permasalahan kekeluargaan, perkahwinan dan juga seksual. 

Bagi mendapatkan perkhidmatan Kaunseling Keluarga/ Pasangan atau  Perkahwinan, Sila gunakan BORANG A1 bagi Permohonan Temujanji. 

pasangan