Etika Kerahsiaan

Perkhidmatan kaunseling & psikologi amat mementingkan aspek kerahsiaan. Ini bermakna segala rekod dan urusan surat-menyurat yang berkaitan dengan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah rahsia dan SULIT mengikut Peraturan-Peraturan Kaunselor (Kelakuan Dan Tatatertib) 1999 dan Akta Kaunselor 1998 serta berdasarkan limitasi yang telah ditetapkan.

188186_224587777553029_7282070_n