+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Intervensi Dan Kaunseling

Kaunseling merupakan satu proses membina perhubungan dan interaksi di antara kaunselor dan klien bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh serta dikendalikan oleh kaunselor professional dan terlatih berdasarkan etika-etika kaunseling.

Di antara perkhidmatan kaunseling yang disediakan ialah:

1) Kaunseling Individu

2) Kaunseling Kelompok / Kumpulan

3) Kaunseling Keluarga/ Pasangan/ Perkahwinan

Staf boleh menggunakan BORANG A1 (Permohonan Temujanji/ Rujukan Kaunseling Individu) atau BORANG A2 (Permohonan Temujanji/ Kaunseling Kelompok)