Kaunseling Individu

Kaunseling Individu merupakan proses kaunseling yang hanya melibatkan KAUNSELOR  dan KLIEN tanpa intervensi (pencelaan) dari mana-mana pihak. Di antara isu yang sering dibawa di dalam sesi kaunseling individu ialah isu peribadi, kerjaya dan juga peningkatan diri.

Bagi mendapatkan perkhidmatan Kaunseling Individu, Sila gunakan Borang BORANG A1 bagi Permohonan Temujanji atau Rujukan Kaunseling Individu.

individu