Latihan Pasca Kedoktoran merupakan latihan pembangunan yang diluluskan kepada staf yang berkelayakan untuk menjalankan penyelidikan secara sepenuh masa bagi menambahkan pengalaman dan pengetahuan yang terbaharu dalam bidang kepakaran, menghasilkan penerbitan bahan ilmiah dan membina jaringan penyelidikan.

  1. Menerbitkan Bab Dalam Buku (Book Chapter)
  2. Menerbitkan Kertas Persidangan Berindek (Indexed Conference Paper)
  3. Menerbitkan Kertas Jurnal Berindek Kuartil 3/4 (WOS Q3/Q4)
  4. Menerbitkan Kertas Jurnal Berindek Kuartil 1/2 (WOS Q1/Q2)
  5. Pemfailan Paten (Patent Filed)
  6. Pendaftaran Hakcipta (Copyright)
  7. Menjalankan Aktiviti Jaringan Penjenamaan (Co-Branding / Networking Activity)