Program / Kursus / Aktiviti Berasaskan Nilai Teras UTM (ISES)

NILAI TERAS UTM

Dalam menggerakkan UTM ke arah yang lebih tinggi, pembudayaan organisasi hendaklah dititikberatkan di segenap peringkat. Nilai teras UTM perlu dipegang utuh oleh semua staf dan juga pelajar. Nilai teras ini telah mula diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Naib Canselor UTM ke-enam iaitu Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid Bin Omar.

Nilai teras yang perlu diterapkan dan diamalkan ialah Integrity, Synergy, Excellence dan Sustainability (ISES). Antara usaha yang diambil dalam mencapai hasrat Universiti ‘Menginstitusikan ISES’ adalah berfokus kepada Pelan Pemupukan Nilai Organisasi (OVEP) yang merangkumi 4P iaitu pemupukan, pembudayaan, pengukuran dan pengukuhan.

Pelbagai aktiviti ISES dilaksanakan sama ada diperingkat Universiti mahu pun Jabatan/ Fakulti. Aktiviti-aktiviti ISES yang dijalankan adalah bagi tujuan memupuk, membudayakan dan mengukuhkan tahap ISES seseorang staf. Indeks Pengukuran ISES juga telah dibangunkan bagi mengukur tahap ISES setiap individu demi memastikan agenda Universiti dalam Menginstitusikan ISES berjaya dicapai.

 

  1. INTEGRITY (INTEGRITI)

Ia menuntut kepatuhan terhadap nilai moral yang baik dan prinsip etika yang kuat. Kebajikan yang mulia ini harus diabadikan dalam hati dan jiwa kita, dan ditunjukkan dalam kesetiaan, watak, tingkah laku, perbuatan dan tindakan kita dengan kebijaksanaan dan kepercayaan.

 

  1. SYNERGY (SINERGI)

Menanamkan semangat berpasukan, kebersamaan, inklusif, kolegial, rasa hormat, kerendahan hati, kerjasama dan kolaborasi. Ini juga melahirkan rasa tidak mementingkan diri sendiri, yang disebabkan oleh kepedulian dan kepedulian terhadap orang lain di atas diri sendiri, sambil merangkumi kepelbagaian dan menghargai perbezaan.

 

  1. EXCELLENCE (KECEMERLANGAN)

Keunggulan ke arah prestasi dan penyampaian yang tinggi akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa dan luar biasa dalam semua aspek pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan, inovasi, pengkomersialan dan penyediaan perkhidmatan.

 

  1. SUSTAINABILITY (KELESTARIAN)

Kesinambungan tercermin dalam dorongan holistik oleh komuniti kampus dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan bidang ekonomi, sosial dan persekitaran untuk memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan kemampuan untuk wujud dan bertahan secara berterusan.