03-2180 5088 registrar.kl@utm.my

Borang atau dokumen yang berkenaan boleh dimuat turun oleh staf mengikut kategori.

 • Tanggungjawab Menyelesaikan Hutang Kepada Kerajaan – Terkini (Muat Turun)

Urusan Persaraan

 • Senarai Semak Persaraan – Terkini (Muat Turun)
 • Borang Maklumat Pesara – Terkini (Muat Turun)
 • Borang SPRM (Bagi Bersara Pilihan Gred 29 dan ke atas) – Terkini (Muat Turun)

Perjalanan ke Luar Negara

 • Pekeliling Pentadbiran Bil.17 – Insuran Perjalanan Luar Negara (Muat Turun)
 • Borang Insuran Perjalanan Luar Negara Untuk Urusan Rasmi (Muat Turun)
 • Pekeliling Pentadbiran Bil.19/2001 – Peraturan Keluar Negara (Muat Turun)
 • Pekeliling Pentadbiran Bil.4/1990 – Menghadiri Persidangan/Kursus/Lawatan Rasmi/Lawatan Persendirian Keluar Negeri (Muat Turun)


Peraturan Keluar / Meninggalkan Pejabat

 • Perlaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat di Semua Agensi Kerajaan Persekutuan – Terkini (Muat Turun)
 • new2Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja – Terkini (Muat Turun)
  1. SOP Panduan Keluar Pejabat Terkini (Muat Turun)
  2. Carta Alir Kebenaran Keluar Pejabat Terkini (Muat Turun)
  3. Borang Kebenaran Keluar Pejabat Terkini (Muat Turun)
 • Catatan Kehadiran Bekerja Bagi Staf Akademik- Terkini (Muat Turun)
 • Penguatkuasaan Pematuhan Terhadap Peraturan Keluar Makan / Minum Dalam Waktu Bekerja Staf – Terkini (Muat Turun)
 • Waktu Bekerja Bagi pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak Kurang Upaya – Terkini (Muat Turun)

Panduan & Borang Cuti Berkenaan

 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015, Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam (Muat Turun)
 • Permohonan Cuti Gantian (Muat Turun)
 • new2Permohonan Cuti Bersalin (Muat Turun)
 • new2Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung & Suami Bekerja Di Lokasi Berdekatan (Muat Turun)
 • Lapor Diri Tamat Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji (Muat Turun)
 • new2Permohonan Bercuti Menjaga Anak (Muat Turun)
 • new2Permohonan Cuti Kuarantin (Muat Turun)
 • CTR Kemudahan Cuti Isteri Bersalin (Muat Turun)
 • new2CTR Kemudahan Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat (Muat Turun)
 • new2CTR Kemudahan Cuti Umrah (Muat Turun)

Kemudahan Perubatan Staf

Latihan & Pembangunan Staf

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 (Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam) (Muat Turun)
 • Pelaksanaan Sistem Pengumpulan Mata MyCPD PPP UTM (Muat Turun)
 • Borang Pencalonan Kursus / Latihan UTMKL (Muat Turun)
 • Borang Permohonan Kursus Anjuran Luar Seksyen Pembangunan Bakat (Muat Turun)
 • Tempahan Bilik Latihan Pejabat Pendaftar UTMKL (As Shafie) (Muat Turun)
 • new2Borang Pengendalian Program JP-F26 Edisi 4 Pindaan A Edaran (Muat Turun)
 • new2Borang Pengesahan Menghadiri Kursus Luar & Borang Tuntutan Menghadiri Kursus Luar (Muat Turun)
 • new2Borang Penilaian Program JP-F29 Edisi 4 Pindaan 0 2019 (Muat Turun)
 • new2Borang Senarai Semak Baharu JP-F39Edisi 4 Pindaan 0 2019 (Muat Turun)
 • new2Borang Senarai Semak Daftar UTMSMILE (Muat Turun)
 • new2Pre_Borang Penilaian Keberkesanaan Latihan (Pre-Assessment) JP-F17 01 (Muat Turun)
 • new2Post_Borang Penilaian Keberkesanan Latihan (Post-Assessment) JP-F17 02 (Muat Turun)

Tuntutan Elaun

 • Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah (Muat Turun)
 • Permohonan Elaun Pakaian Panas (Muat Turun)
 • Permohonan Elaun Pakaian Panas (Bilik Komputer) (Muat Turun)

Permohonan/Perletakan Jawatan

Pertukaran Staf