CARIAN FAIL INDUK CTLD

FAIL INDUK CTLD SEARCH FORM

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

NO RUJUKAN : 10.10/7/13

NO FAIL : 1

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN BAKAT DAN PELAN PENGGANTIAN

NO RUJUKAN : 10.13/245

NO FAIL : 2

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

MESYUARAT PENTADBIRAN PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN

NO RUJUKAN : 10.13/248

NO FAIL : 3

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

MESYUARAT PANEL KEPIMPINAN UTM

NO RUJUKAN : 10.13/249

NO FAIL : 4

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NURHAMIZAH (SK)

MESYUARAT JAWATANKUASA PANEL LATIHAN PEMBANGUNAN DAN PECAH KONTRAK

NO RUJUKAN : 10.13/250

NO FAIL : 5

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PELBAGAI JAWATANKUASA

NO RUJUKAN : 10.14/1

NO FAIL : 6

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN AISAH (SL)

ISO 9000

NO RUJUKAN : 10.14/163/4

NO FAIL : 7

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

5S

NO RUJUKAN : 10.14/163/15

NO FAIL : 8

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

STANDARD PEOPLE PRACTICE (SPP)

NO RUJUKAN : 10.14/163/17

NO FAIL : 9

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

BASELINE COMPETENCY FOR DIFFERENTIATED CAREER PATHWAY – BC4DCP

NO RUJUKAN : 10.14/251/1

NO FAIL : 10

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

JAWATANKUASA INTEGRITY, SYNERGY, EXCELLENCE, SUSTAINABILITY (ISES)

NO RUJUKAN : 10.14/426

NO FAIL : 11

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERANCANGAN STRATEGIK

NO RUJUKAN : 10.15/4

NO FAIL : 12

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

KESELAMATAN JABATAN/FAKULTI/MAKMAL

NO RUJUKAN : 10.17/1/2

NO FAIL : 13

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN AZREEN (UPP)

INDEKS KOMPETENSI STAF BUKAN AKADEMIK (CIS)

NO RUJUKAN : 10.21/2/2

NO FAIL : 14

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PROGRAM KESEJAHTERAAN STAF (3S)

NO RUJUKAN : 10.24/1/3

NO FAIL : 15

LOKASI : KABINET A, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PROGRAM KEPIMPINAN UTM

NO RUJUKAN : 10.24/1/8

NO FAIL : 16

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PENGURUSAN KEPIMPINAN

NO RUJUKAN : 10.24/1/9

NO FAIL : 17

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PENGIKTIRAFAN SIJIL PROFESIONAL STAF PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

NO RUJUKAN : 10.25/6

NO FAIL : 18

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

AKAUN KEWANGAN

NO RUJUKAN : 11.10/1

NO FAIL : 19

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN ARNIZAH (SP)

ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS

NO RUJUKAN : 11.11/1

NO FAIL : 20

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PANJAR WANG RUNCIT

NO RUJUKAN : 11.12/1/6

NO FAIL : 21

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SUHAIMI (SP)

TUNTUTAN PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN

NO RUJUKAN : 11.12/1/7/22

NO FAIL : 22

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN ARNIZAH (SP)

PERMOHONAN SEBUT HARGA

NO RUJUKAN : 11.13/3

NO FAIL : 23

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERMOHONAN PEMBELIAN TEMPATAN (LO)

NO RUJUKAN : 11.13/4

NO FAIL : 24

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN ARNIZAH (SP)

TEMPAHAN DAN SEWAAN PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN

NO RUJUKAN : 11.14/1/1/61

NO FAIL : 25

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN ARNIZAH (SP)

PENYELENGGARAAN KENDERAAN

NO RUJUKAN : 11.17/3

NO FAIL : 26

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SUHAIMI (SP)

PENYELENGGARAAN BANGUNAN

NO RUJUKAN : 11.17/4

NO FAIL : 27

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PELUPUSAN

NO RUJUKAN : 11.18/1/4

NO FAIL : 28

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERMOHONAN ALATULIS

NO RUJUKAN : 11.20/1

NO FAIL : 29

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN HARYANI (SP)

TABUNG BAKAT UTM

NO RUJUKAN : (S)11.21/1/37

NO FAIL : 30

LOKASI : KABINET A, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NURHAMIZAH (SK)

SKIM LATIHAN AKADEMIK MUDA (SLAM)

NO RUJUKAN : 12.10/1/2/3

NO FAIL : 31

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

LATIHAN STAF

NO RUJUKAN : 12.12/1

NO FAIL : 32

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PROGRAM SANGKUTAN (ATTACHMENT) STAF BUKAN AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.12/1/3/8

NO FAIL : 33

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PROGRAM SANGKUTAN (ATTACHMENT) STAF AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.12/1/3/8/1

NO FAIL : 34

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PROGRAM SIJIL EKSEKUTIF PENDIDIKAN (SEPT)

NO RUJUKAN : 12.12/1/3/11

NO FAIL : 35

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NUR HUZAIFAH (SL)

BENGKEL PENGURUSAN LATIHAN

NO RUJUKAN : 12.12/1/3/12

NO FAIL : 36

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN MOHAMAD HAFIZ (SK)

ON BOARDING PROGRAMME

NO RUJUKAN : 12.12/1/13

NO FAIL : 37

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NASIR (SL)

KURSUS PENTADBIR AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.12/1/17/45

NO FAIL : 38

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN LIYA HAZIRA (SK)

CEO FACULTY PROGRAMME KPM

NO RUJUKAN : 12.12/1/17/46

NO FAIL : 39

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

KURSUS PRA PERSARAAN

NO RUJUKAN : 12.12/1/18/44

NO FAIL : 40

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PROGRAM BRIDGING

NO RUJUKAN : 12.12/1/18/47

NO FAIL : 41

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN MOHAMAD HAFIZ (SK)

KURSUS OSHA

NO RUJUKAN : 12.12/1/18/49

NO FAIL : 42

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN

NO RUJUKAN : 12.12/1/19/1

NO FAIL : 43

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

KEPERLUAN PROGRAM LATIHAN

NO RUJUKAN : 12.12/2

NO FAIL : 44

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

LATIHAN PENJANAAN

NO RUJUKAN : 12.12/4

NO FAIL : 45

LOKASI : KABINET A, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN ARNIZAH (SP)

TEMPAHAN KATERING

NO RUJUKAN : 12.12/5

NO FAIL : 46

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SUHAIMI (SP)

PELAN PEMBANGUNAN INDIVIDU STAF PENGURUSAN UTM GRED 44 – GRED 54

NO RUJUKAN : 12.12/6

NO FAIL : 47

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PROGRAM KEPIMPINAN

NO RUJUKAN : 12.12/6/1

NO FAIL : 48

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NURHAMIZAH (SK)

PROGRAM TRAIN THE TRAINER (PROGRAM LATIHAN KEPAKARAN)

NO RUJUKAN : 12.12/6/2

NO FAIL : 49

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

NO RUJUKAN : 12.12/7

NO FAIL : 50

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NASIR (SL)

PERANCANGAN LATIHAN JANGKA PENDEK

NO RUJUKAN : 12.12/9

NO FAIL : 51

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PROGRAM ON THE JOB TRAINING (OJT) STAF AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.12/10/1

NO FAIL : 52

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PROGRAM ON THE JOB TRAINING (OJT) STAF BUKAN AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.12/10/2

NO FAIL : 53

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

BIASISWA SLAB / SLAI

NO RUJUKAN : 12.13/1/5

NO FAIL : 54

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.14/1/2

NO FAIL : 55

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

CUTI SABATIKAL STAF AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.14/1/3

NO FAIL : 56

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

LATIHAN IKHTISAS

NO RUJUKAN : 12.14/1/4

NO FAIL : 57

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.14/1/5

NO FAIL : 58

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PENGAJIAN SEPARUH MASA KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.14/1/5/1

NO FAIL : 59

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

PEMANTAUAN STAF CUTI BELAJAR

NO RUJUKAN : 12.14/1/8/1

NO FAIL : 60

LOKASI : KABINET A, ARAS 4

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

CUTI SABATIKAL STAF BUKAN AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.14/1/11

NO FAIL : 61

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

TATATERTIB STAF PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

NO RUJUKAN : 12.15/1/1

NO FAIL : 62

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

NO RUJUKAN : (S).12/16/5/1

NO FAIL : 63

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN AISAH (SL)

PERTUKARAN KAKITANGAN

NO RUJUKAN : 12.18/1/2

NO FAIL : 64

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

MEMANGKU DAN MENANGGUNG KERJA

NO RUJUKAN : 12.18/1/6

NO FAIL : 65

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN HARYANI (SP)

PRESTASI STAF

NO RUJUKAN : 12.21/1/4

NO FAIL : 66

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERLETAKAN JAWATAN

NO RUJUKAN : 12.22/1/1

NO FAIL : 67

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

BERSARA PILIHAN/WAJIB

NO RUJUKAN : 12.22/1/2

NO FAIL : 68

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

KURSUS KOMPETENSI STAF BAHAGIAN KESELAMATAN (KKSBK)

NO RUJUKAN : 14.20/11/1

NO FAIL : 69

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERANCANGAN PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN

NO RUJUKAN : 16.10/1/18

NO FAIL : 70

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SUHAIMI (SP)

UBAHSUAI

NO RUJUKAN : 16.11/12/11

NO FAIL : 71

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERABOT DAN ALAT KELENGKAPAN PEJABAT

NO RUJUKAN : 17.12/1

NO FAIL : 72

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SUHAIMI (SP)

PERSIDANGAN/SEMINAR/KURSUS ANJURAN UTM (PPP)

NO RUJUKAN : 19.11/2

NO FAIL : 73

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NORHALISA (SL)

PERSIDANGAN/SEMINAR/KURSUS ANJURAN UTM (AKADEMIK)

NO RUJUKAN : 19.11/2/23

NO FAIL : 74

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

KONVENSYEN PENTADBIR

NO RUJUKAN : 19.11/2/17

NO FAIL : 75

LOKASI : KABINET B, ARAS 1

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERSIDANGAN/SEMINAR ANJURAN LUAR

NO RUJUKAN : 19.12/1

NO FAIL : 76

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NUR HUZAIFAH (SL)

LAWATAN DARI LUAR KE UTM

NO RUJUKAN : 21.13/2/2

NO FAIL : 77

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

TEMPAHAN TIKET/KENDERAAN

NO RUJUKAN : 22.10/1/1

NO FAIL : 78

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PERKHIDMATAN POS

NO RUJUKAN : 22.17/1

NO FAIL : 79

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

PECAH KONTRAK

NO RUJUKAN : (S).23.11/1/3

NO FAIL : 80

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

SESI PENGKAYAAN ILMU

NO RUJUKAN : 26.11/1/2

NO FAIL : 81

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

SKIM PELAJAR BEKERJA

NO RUJUKAN : 26.12/1/1

NO FAIL : 82

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

LATIHAN PASCA KEDOKTORAN

NO RUJUKAN : 12.12/1/2/5

NO FAIL : 83

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : BILIK FAIL SPP

BADAN KEBAJIKAN STAF JABATAN PENDAFTAR (BAKUPEN)

NO RUJUKAN : 24.11/1/25/5

NO FAIL : 84

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN AISAH (SL)

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

NO RUJUKAN : 12.16/5/2

NO FAIL : 85

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN AISAH (SL)

CUTI STAF BUKAN AKADEMIK

NO RUJUKAN : 12.14/1/6

NO FAIL : 86

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : ADA DI RAK FAIL

MESYUARAT KUMPULAN PENGURUSAN JABATAN PENDAFTAR

NO RUJUKAN : 10.13/254

NO FAIL : 87

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SHUHADAH (SP)

MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF PERINGKAT BAHAGIAN / JABATAN / FAKULTI

NO RUJUKAN : 10.13/185

NO FAIL : 88

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SHUHADAH (SP)

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JPU)

NO RUJUKAN : 10.13/255

NO FAIL : 89

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN SHUHADAH (SP)

PERSIDANGAN / SEMINAR / PROGRAM ANJURAN LUAR (KEPIMPINAN)

NO RUJUKAN : 19.12/1/13

NO FAIL : 90

LOKASI : KABINET B, ARAS 2

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN LIYA HAZIRA (SK)

MESYUARAT KUALITI CTLD

NO RUJUKAN : 10.13/260

NO FAIL : 91

LOKASI : KABINET B, ARAS 3

STATUS FAIL : ADA DI KABINET FAIL

BASELINE COMPETENCY FOR DIFFERENTIATED CAREER PATHWAY – BC4DCP

NO RUJUKAN : (S).10.14/251/1

NO FAIL : 92

LOKASI : KABINET B, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN NORLIAH (SL)

LATIHAN PENGURUSAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION (HRDC)

NO RUJUKAN : 12.12/1/20

NO FAIL : 93

LOKASI : KABINET B, ARAS 3

STATUS FAIL : DALAM SIMPANAN HAFIZ (SK)