Select Page
  • Penilaian Prestasi bagi staf bukan akademik (LNPT) telah dibuat penambahbaikan berdasarkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Bil. 26/2017.
  • Struktur pemarkahan penilaian prestasi staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana (PPP) (LNPT) berdasarkan penetapan Dimensi Teras, Fungsian, Sumbangan dan Bonus.
  • Penambahbaikan ini bagi memastikan markah penilaian prestasi tidak melebihi 100% dan lebih menggambarkan prestasi kerja staf.
  • LNPT boleh dicapai melalui Portal myUTM (my.utm.my)

 

Dimensi Penilaian

Struktur Pemarkahan

(Dilawati 4,292 kali, 1 lawatan hari ini)