+6 07 553 0439 bsm@utm.my
Select Page

Garis Panduan Urusan Pengambilan & Penempatan Pelajar Latihan Industri

Dokumen yang diperlukan:-

  1. Surat permohonan rasmi daripada IPTA/IPTS
  2. Resume Pelajar
  3. Keputusan peperiksaan

Permohonan boleh dibuat melalui emel kepada pegawai berikut:-

  1. Puan Zaiton binti Othman (zaitono@utm.my) –  Tel : 07-55 30428
  2. Puan Saodah binti Saidin (saodah@utm.my) – Tel : 07-55 31159

Alamat surat-menyurat:-

Bahagian Sumber Manusia (BSM), 

Jabatan Pendaftar,

Aras 4, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim,

81310 UTM Johor Bahru.

(Dilawati 430 kali, 1 lawatan hari ini)