Select Page

Jadual Peperiksaan Perkhidmatan Staf

Adalah dimaklumkan bahawa, Peperiksaan Perkhidmatan Staf Bil.1/2021 yang telah dijadualkan pada 29 Jun hingga 1 Julai 2021 adalah ditangguhkan. Untuk makluman, pihak urusetia sedang mengemaskini jadual yang baharu dan pemakluman berkaitan ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Sehubungan itu, jadual Latihan Persediaan Peperiksaan Perkhidmatan Staf Bil.1/2021 adalah seperti berikut :
 
LATIHAN PERSEDIAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN STAF BIL.1/2021
 
NO. SKIM PERKHIDMATAN PEPERIKSAAN TARIKH LATIHAN MASA
1
Kumpulan Pengurusan & Profesional, Kumpulan Pelaksana Yang Setaraf Dengan Gred 29 – 41
Kertas 1 – Pengurusan Universiti & Perlembagaan Malaysia
28/6/2021 (ISNIN)
8.30 pg. – 10.00 pg.
Kertas II – Syarat Perkhidmatan 10.30 pg. – 12.00 tgh.
Kertas III – Peraturan Kewangan 2.15 ptg. – 3.45 ptg.
2
Kumpulan Pelaksana Yang Setaraf Dengan Gred 19
Kertas – Pengetahuan Am Universiti
29/6/2021
(SELASA)
8.30 pg. – 10.00 pg.
Kertas III – Syarat Perkhidmatan 10.00 pg. – 11.30 pg.
Kertas III – Peraturan Kewangan 11.30 pg. – 1.00 tgh.
Kertas III – Pengetahuan Am Perpustakaan 2.15 ptg. – 3.45 ptg.
3
Kumpulan C Setaraf Dengan Gred 19 – Pembantu Setiausaha Pejabat
Kertas I (a) – Pengambilan Nota 30 P.S.M
30/6/2021 (RABU)
8.30 pg. – 9.30 pg.
Kertas II – Perintah Am & Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9.30 pg. – 11.00 pg.
Kertas III – Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan Keselamatan & Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 11.00 pg. – 12.30 tgh.
4
Kumpulan Pengawal Keselamatan Gred KP 11
Kertas I – Pengetahuan Am Universiti
30/62021 (RABU)
2.00 ptg. – 3.30 ptg.
Kertas II (Teori) 3.30 ptg. – 5.00 ptg.
 
Seksyen Pembangunan Bakat
Bahagian Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
UTM Johor Bahru
(Dilawati 1,062 kali, 1 lawatan hari ini)