Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.)

1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2012, Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (PP 13/2012) 2. Lampiran D – Borang Penilaian Kegiatan dan Sumbangan (Borang P.P.C.) Tapisan keselamatan (jenayah dan...

SENARAI PINDAAN MARKAH LPPT DAN LNPT UNTUK PEMBENTANGAN MPPSM UNIVERSITI

KWAP

Borang CN2 CONTOH SURAT KEPADA STAF PANDUAN PROSES PENDAFTARAN CARUMAN KE KWAP CONTOH SURAT MAKLUMBALAS KWAP Surat_KWAP- Permohonan pendaftaran No. Ahli KWAP Surat_Staf- Telah lulus KWAP Surat_Staf- Telah Lulus PTB CONTOH SURAT KE...

Kebenaran Keluar Pejabat

Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja bertujuan menyelesaikan urusan persendirian yang terpaksa dilakukan dalam waktu pejabat. PROSEDUR CARTA ALIR...