+6 07 553 0439 bsm@utm.my
Select Page

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)

e-Buletin Jabatan Caruman : Pengurusan Caruman KWAP
e-Buletin ini disediakan oleh Jabatan Caruman, Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) berkenaan Pengurusan Caruman KWAP untuk makluman dan rujukan bersama.

Topik 1 – Peruntukan Undang-Undang Berkaitan Caruman KWAP dan Pendaftaran Majikan & Ahli
Topik 2 – Pembayaran Caruman & Majikan Gagal Mencarum
Topik 3 – Pengurusan Data Caruman

Setelah mendapat kelulusan Pemberian Taraf Pekerja Berpencen dari JPA, surat pemberitahuan kepada staf perlu dikeluarkan.

Kemudian, sekiranya staf memilih skim pencen, langkah berikut perlu dilakukan:-

Permohonan secara manual

  1. Lengkapkan Borang Pendaftaran Ahli (Borang CN2)
  2. Hantar Surat Permohonan Pendaftaran Caruman ke KWAP beserta dengan Borang CN2 dan salinan surat kelulusan PTB dari JPA. Salinan kepada Bendahari UTM JB juga perlu diberikan (sila rujuk s.k. dalam surat contoh).

 

Permohonan online

  1. Emelkan surat kelulusan PTB kepada kwaputm@utm.my untuk pendaftaran secara online.
  2. Setelah menerima surat maklumbalas dari KWAP, PSM perlu maklumkan kepada staf dan Bendahari secara surat rasmi.

 

(Dilawati 345 kali, 1 lawatan hari ini)