Polisi

1. POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL STAF PENGURUSAN, PROFESIONAL DAN PELAKSANA Diluluskan Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil.3/2018 Semakan Terakhir : 29 Januari 2018 2.POLISI DAN GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN SIJIL PROFESIONAL BAGI STAF...