Select Page

Peluang terbuka kepada semua staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana untuk mengikuti Program Pengiktirafan Sijil Profesional Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana

Maklumat berkaitan adalah seperti di bawah :

1. Borang Semakan Sijil Profesional
2. Borang permohonan mengikuti Sijil Profesional
3. Garis Panduan Pengiktirafan Sijil Profesional Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana

Diluluskan Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
Universiti Bil.3/2018
Semakan Terakhir : 29 Januari 2018

Segala pertanyaan boleh menghubungi pihak urus setia :
1) Encik Mohamad Radzi bin Abdul Razak
Emel : m.radzi@utm.my
Sambungan ext : 37696

2) Puan Siti Norhayati binti Saiaan
Emel : sitinorhayati@utm.my
Sambungan Ext: 37731

(Dilawati 587 kali, 1 lawatan hari ini)