+6 07 553 0439 bsm@utm.my
Select Page

Peluang terbuka kepada semua staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana untuk mengikuti Program Pengiktirafan Sijil Profesional Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana

Maklumat berkaitan adalah seperti di bawah :

1. Borang Semakan Sijil Profesional
2. Borang permohonan mengikuti Sijil Profesional
3.Garis Panduan Pengiktirafan Sijil Profesional Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana

Diluluskan Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
Universiti Bil.3/2018
Semakan Terakhir : 29 Januari 2018

Segala pertanyaan boleh menghubungi pihak urus setia :
1) Puan Shiraz Yasmin binti Muhidin
Emel : shiraz@utm.my
Sambungan ext :30428

2) Encik Mohamed Hamzah bin Zainal Abidin
Emel : hamzahzainal@utm.my
Sambungan Ext:37731

(Dilawati 341 kali, 1 lawatan hari ini)