Garis Panduan

 1. Kod Etika Profesional Universiti Teknologi Malaysia, 2018
 2. Laluan Kerjaya Pelbagai Trek, Staf Akademik UTM, 2018
 3. Garis Panduan Penerimaan Dan Pemberian Hadiah Staf Universiti Teknologi Malaysia
 4. Kod Etika Profesional Universiti Teknologi Malaysia, 2017
 5. Garis Panduan Pengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas
 6. Garis Panduan Keluar Pejabat, 2018
 7. Garis Panduan Keluar Pejabat
 8. Garis Panduan Penulisan Surat Rasmi
 9. Garis Panduan Kemudahan Cuti
 10. Garis Panduan Pengambilan dan Pelantikan Staf Bukan Akademik
 11. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Sokongan
 12. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional
 13. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Khas Untuk Penyandang
 14. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik
 15. Garis Panduan Pelantikan Pentadbir Akademik
 16. Garis Panduan Perisytiharan Harta
 17. Panduan Standard Amalan Staf
 18. Panduan Pemangkuan dan Penanggungan Kerja
 19. Garis Panduan Persaraan
 20. Tatacara Pengurusan Stor
 21. Garis Panduan Pengurusan & Pengendalian Pembayaran
 22. Garis Panduan Perundingan UTM
 23. Buku Peraturan Aktiviti Pelajar
 24. Garis Panduan Latihan Industri
 25. Garis Panduan Projek Sarjana Muda
 26. Buku Panduan Perpustakaan UTM
 27. Garis Panduan Mikro Kredit Mahasiswa UTM
 28. Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Syarikat Bagi Mahasiswa UTM
 29. Buku Panduan & Maklumat Bantuan Kewangan Mahasiswa
 30. Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual di Tempat Kerja
 31. Panduan Pakaian Korporat Universiti Teknologi Malaysia
 32. Garis Panduan Penetapan Kadar Caj Ruang dan Peralatan Makmal UTM

 

*Dasar, polisi, prosedur dan garis panduan sedang dalam proses kemaskini dan penambahbaikan berdasarkan Polisi Tadbir Urus Dokumen Polisi yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah UTM pada 18 Jun 2019. Sebarang pindaan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.