Senarai Polisi Perkhidmatan

 

 1. Polisi Kesamarataan Dalam Perkhidmatan
 2. Polisi & Tatacara Perolehan Kerja UTM
 3. Polisi Perumahan Universiti
 4. Polisi Pengurusan & Perkhidmatan Kenderaan Universiti
 5. Polisi Pembangunan di Kawasan Tanah Hak Milik UTM
 6. Polisi dan Peraturan ICT
 7. Polisi Perkakasan Komputer dan Gajet
 8. Polisi Peraturan Emel UTM
 9. Polisi Perbelanjaan Berhemah
 10. Polisi “Cost Recovery”
 11. Polisi IT Pejabat Bendahari
 12. Polisi Pengurusan Majlis
 13. Polisi Latihan dan Pembangunan Staf
 14. Polisi dan Peraturan Cuti Belajar
 15. Polisi Latihan dan Pembangunan Professional Staf Akademik
 16. Polisi Penilaian Prestasi Staf Akademik
 17. Dasar dan Prosedur Perletakan Jawatan dan Pelepasan Dengan Izin
 18. Internationalisation Policies and Regulations
 19. Dasar Kebudayaan dan Kesenian
 20. Polisi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran
 21. Dasar Perkhidmatan Berbayar Perpustakaan UTM
 22. Dasar Perpustakaan UTM
 23. Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan
 24. Energy Policy
 25. Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat
 26. Polisi Diversiti dan Inklusif
 27. Polisi Tadbir Urus Dokumen Polisi
 28. Polisi Pengumpulan Dana
 29. Polisi Pelestarian Kampus
 30. Polisi Persekitaran, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UTM
 31. Polisi Libat Sama Komuniti dan Industri UTM
 32. Polisi Pengurusan Aset Tak Alih UTM
 33. Polisi Pengurusan Kewangan UTM 2021
 34. Polisi Kelestarian Kewangan UTM 2021

 

*Dasar, polisi, prosedur dan garis panduan sedang dalam proses kemaskini dan penambahbaikan berdasarkan Polisi Tadbir Urus Dokumen Polisi yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah UTM pada 18 Jun 2019. Sebarang pindaan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.