SYARAT PERKHIDMATAN

 1. Pengesahan Dalam Perkhidmatan
 2. Pengurusan Cuti
 3. Pengurusan Emolumen
 4. Pengurusan Prestasi
 5. Penanggungan Kerja
 6. Pengurusan Kaunseling
 7. Persaraan
 8. Penamatan Staf
 9. Dasar Pemisah
 10. Peminjaman Staf
 11. Perisytiharaan Harta
 12. Pencantuman Perkhidmatan Lepas
 13. Pertukaran Pelantikan
 14. Anugerah

LALUAN KERJAYA

 1. Laluan Kerjaya Perbagai Trek Staf Akademik UTM (DCP-Differentiated Career Pathway)
 2. Academic Leadership Talent Management (ALTM)