Seksyen Perkhidmatan & Saraan

Seksyen di bawah Bahagian Sumber Manusia (BSM), Jabatan Pendaftar. Pengurusan perkhidmatan staf seperti pengesahan dalam perkhidmatan, peminjaman ke agensi luar, kaunseling, penilaian prestasi, cuti, emolumen, persaraan, dan penamatan.

Lapor Diri Lantikan Baharu

Lapor diri staf lantikan tetap, kontrak dan sementara di BSM

Pemberian Taraf Berpencen

Siapa yang layak? Apakah tujuan pemberian?

Penanggungan Kerja

Syarat dan kelayakan penanggungan kerja. 

Penilaian Prestasi

Pengurusan penilaian prestasi tahunan staf. LPPT bagi staf akademik dan LNPT bagi staf pengurusan, profesional dan pelaksana. Ketahui kriteria dan jadual pelaksanaan, tanggungjawab PYD dan Pegawai Penilai

Anugerah

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pingat Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Pentadbir, Anugerah Jasa Bakti, Jasa Setia, Jasa Abadi dan Delima

Penamatan

Peletakan dan Pelepasan Jawatan, Penamatan Perkhidmatan Staf

Persaraan

Perksaraan Paksa, Persaraan Pilihan, Pencen Terbitan, Persaraan Atas Sebab Kesihatan

Perisytiharan Harta

Perisytiharan aset peribadi berdasarkan Pekeliling Pentadbiran UTM

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Bagi staf lantikan tetap dalam tempoh percubaan 1- 3 tahun. 

Peperiksaan Perkhidmatan

Urusan peperiksaan perkhidmatan

Cuti

Cuti Atas Sebab Perkhidmatan, Cuti Atas Sebab Kesihatan, Cuti Tanpa Rekod, Lain-lain Cuti

Emolumen

Maklumat gaji dan elaun yang layak diterima mengikut skim dan gred perkhidmatan. Juga maklumat Skim Pencen dan Skim KWSP

Pengurusan Kaunseling

Intervensi dan Kaunseling, AKRAB Care, Penilaian & Ujian Psikologi, HR Helpline

Pencantuman Perkhidmatan

Pernah berkhidmat di agensi kerajaan atau badan berkanun sebelum berkhidmat di UTM? Semak adakah anda layak dicantumkan perkhidmatan bagi tujuan pengiraan faedah persaraan

Dasar Pemisah

Dasar penamatan staf melalui kaedah Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA) bagi staf yang berprestasi rendah. 

Siri Ambil Tahu

Siri Ambil Tahu yang disediakan oleh Seksyen Perkhidmatan dan Saraan ini merangkumi pelbagai topik berkaitan perkhidmatan.

KWAP Tracker

KWAP Tracker adalah semakan rekod nombor KWAP. Staf yang memilih Skim Pencen dan diluluskan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) perlu dimohonkan nombor KWAP. Rekod caruman KWAP adalah berdasarkan daftar ini. Tarikh kuatkuasa PTB dan KWAP adalah sama.  

Muat Turun Pelbagai Borang

Borang-borang yang diperlukan bagi sesuatu permohonan boleh dimuat turun di sini.

Seminar Sumber Manusia

Seminar Sumber Manusia telah diadakan pada 31 Julai 2023 – 1 Ogos 2023. Akses slaid perkongsian di sini.

Dokumen ISO 

Dokumen ISO yang dibangunkan di Jabatan Pendaftar adalah mengambilkira proses kerja bermula dari PTJ.  Pihak PSM boleh menyemak dan merujuk dokumen ISO yang disediakan.

 

Urus Setia SPKS

Kemasukan maklumat berpusat

Aktiviti Seksyen

Pelbagai aktiviti di SPKS

(Dilawati 6,391 kali, 1 lawatan hari ini)