Anugerah Kecemerlangan Staf

ANUGERAH KECEMERLANGAN STAF 2017

OBJEKTIF
• Anugerah Kecemerlangan Staf Pejabat Pendaftar ini merupakan penghargaan Pejabat Pendaftar kepada staf yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang bagi tempoh 3 tahun berturut-turut di Pejabat Pendaftar khususnya dan Universiti Amnya.
• Perkhidmatan yang diberikan boleh dijadikan contoh dan ikutan, serta memberi pengaruh yang mengerakkan kecergasan bekerja dan daya usaha staf yang lain.

KRITERIA
1. Berkhidmat di Pejabat Pendaftar sekurang-kurangnya 3 tahun pada 31 Disember 2017.
2. Memperolehi markah penilaian prestasi 85% ke atas selama 3 tahun berturut-turut (2015, 2016 dan 2017).
3. Bilangan 20% daripada jumlah staf di Bahagian masing-masing (Pejabat Pendaftar).

HADIAH
Wang Tunai RM100.00 & Sijil Penghargaan

PENCALONAN
Tarikh tutup pencalonan oleh Ketua Jabatan adalah  selewat-lewatnya pada atau sebelum pukul 12.00 tengahari, 10 September 2018.

KETERANGAN LANJUT
Urusetia Anugerah Kecemerlangan Staf 2017
Bahagian Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar
(u/p: Puan Noerwati binti Dolhaji) – 30412
Urus Setia: En. Azahari Ayob – 30450