Anugerah Penerbitan

Anugerah Penerbitan

KATEGORI KUMPULAN

PEMENANG (Wang Tunai RM300.00 & Sijil)
“Garis Panduan Pengiktirafan Sijil Profesional Bagi Staf Pengurusan, Profesional dan Pelaksana” (Hanifah binti Ahmad (K), Shiraz Yasmin binti Muhidin)

PENGHARGAAN (Wang Tunai RM100.00 & Sijil)
“Garis Panduan Penulisan Surat Rasmi Universiti Teknologi Malaysia” (Mohd Najib Bin Masroom (K), Hasanuddin Bin Othman, Latifah Binti Md. Yatim, Rabiah Bte Alias, Noorhafiza Binti Noordin, Erni Azreena Binti Affendi, Azrul Hesyam Bin Wagiran, Siti Zulaikha Binti Zakaria)
“Pengurusan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Persekitaran Cemerlang: Kajian Kes di Pusat Latihan” (Hanifah binti Ahmad (K), Dina Azleema Binti Mohamed Nor, Siti Zarinah binti Abdul Jalal, Mohamad Radzi bin Abdul Razak)

 

KATEGORI INDIVIDU

PENGHARGAAN (Wang Tunai RM50.00 & Sijil)
“Officiating Address Convention For Young Adminintrations Of ASEAN Higher Education Institutions 2017 (YAS @ Jaluma 4.0)” (Mohamad Radzi Bin Abdul Razak (BSM))