Bilakah Staf Boleh Membuat Pemilihan Trek DCP?

Pemilihan trek DCP kali pertama bagi semua staf yang layak akan bermula pada 10 Februari – 9 Mac 2019.

24 Feb – 9 Mac 2019 10 – 31 Mac 2019 1 – 30 April 2019 2 Mei 2019
Pemilihan trek DCP Tempoh penilaian / perakuan di peringkat Fakulti Tempoh penilaian dan penetapan pemilihan di peringkat Universiti Pemakluman keputusan pemilihan trek kepada staf