Adakah DCP Telah Mendapat Maklumbalas Staf Sebelum Dilaksanakan?

Tentu sekali. Beberapa siri town hall dan road show telah diadakan untuk mendapatkan maklumbalas staf akademik. Malah, Universiti telah melantik ahli Task ForceDCP di kalangan staf akademik dengan latarbelakang pelbagai kepakaran dengan pencapaian cemerlang dalam trek DCP yang berkaitan sebelum dikuatkuasakan melalui Pekeliling Pentadbiran Bil. 62/2018: Pelaksanaan Laluan Kerjaya Pelbagai Trek Staf Akademik (Differentiated Career Pathway)- DCP) di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).