Adakah Pemilihan Trek DCP Diwajibkan?

Ya, staf wajib memilih trek DCP masing-masing seperti berikut:

  1. PENGAJARAN; atau
  2. PENYELIDIKAN; atau
  3. AMALAN PROFESIONAL