Bagaimanakah Penilaian Kenaikan Pangkat Bagi Staf Yang Berada Dalam Trek Transisi 2 Ini Dijalankan?

Bermula Februari 2019, staf dalam trek Transisi 2 perlu mempunyai markah sekurang-kurangnya 70% bagi setiap kriteria KPA V.1. Perincian pemarkahan yang perlu dicapai bagi staf berkenaan adalah seperti jadual berikut:

Tahun Pelaksanaan Trek Transisi 2
(% Markah bagi setiap ktriteria KPA V.1)
Sekiranya penilaian mengikut kriteria KPA V.1 belum memenuhi syarat kenaikan pangkat
2019 >70 Diberi tempoh sehingga tahun 2021 untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan. Peratus markah setiap kategori perlu dipenuhi meningkat mengikut tahun.
2020 >75
2021 >78
2022 >0 Jika masih tidak memenuhi syarat, staf akan tertakluk terus tertakluk di bawah DCP (perlu buat pemilihan trek)

Bahagian Sumber Manusia akan membekalkan kepada Pegawai Sumber Manusia PTJ masing-masing senarai staf yang layak berada dalam trekTransisi 2 selepas 28 Feb 2019.