Apakah Kedudukan Staf Yang Telah Layak Memohon Kenaikan Pangkat Tetapi Belum Memohon Dalam Sistem Kenaikan Pangkat?

Hebahan telah dikeluarkan kepada semua PTJ/Fakulti bahawa staf berkenaan perlu membuat permohonan khas melalui Sistem Kenaikan Pangkat mulai 10-28 Februari 2019.