Apakah Trek Transisi?

Trek Transisi dalam DCP merujuk kepada trek “sementara” yang memberikan staf tempoh (cooling period’) sebelum mereka membuat pemilihan trek DCP sebenar. Terdapat 2 trek Transisidalam DCP iaitu:

  1. Trek Transisi 1 –Untuk stafbaharu(dilantik selepas 2016)
    Staf yang baharu dilantik akanmembuat pemilihan trek setelah berkhidmat genap tiga (3) tahun dan telah disahkan dalam perkhidmatan. Bagi staf berkenaan, data kenaikan pangkat akan disimpan dalam sistem Kenaikan Pangkat Versi 1 (KPA V.1).
  2. Trek Transisi 2 – Untuk staf yang sedang memohon kenaikan pangkat
    Penilaian adalah menggunakan syarat kenaikan pangkat sedia ada (sistem KPA V.1). Staf yang berada dalam trek Tansisi 2akan diberi tempoh sehingga 31 Disember 2021 sebelum membuat pemilihan trek DCP (rujuk jawapan kepada soalan 13 untuk perincian).