Adakah Staf Diberi Peluang Untuk Menukar Trek DCP, Selepas Pemilihan Kali Pertama?

Bagi staf yang telah berkhidmat lebih 3 tahun

  1. Pemilihan trek DCPpada tahun 2019 adalah dikira sebagai pemilihantrek kali pertama.
  2. Selepas pemilihan trek kali pertama, staf dibenarkan menukar trek DCP dua (2) kali sahaja dalam tempoh sepuluh (10) tahun pertama (tidak termasuk pilihan trek kali pertama).
  3. Selepas itu staf masih boleh menukar trek DCP, hanya satu (1) kali sahaja dalam tempoh setiap sepuluh (10) tahun berikutnya.

Bagi staf yang telah berkhidmat kurang 3 tahun

  1. Staf akan membuat pemilihan trek DCP kali pertama selepas genap tempoh 3 tahun perkhidmatan di UTM dan disahkan dalam perkhidmatan.
  2. Staf boleh menukar trek DCP dua (2) kali sahaja dalam tempoh sepuluh (10) tahun pertama perkhidmatan di UTM (tidak termasuk pilihan trek kali pertama).
  3. Selepas itu staf masih boleh menukar trek DCP, hanya satu (1) kali sahaja dalam tempoh setiap sepuluh (10) tahun berikutnya.