Adakah Staf Boleh Menolak Trek DCP Yang Telah Diluluskan Oleh Universiti Sekiranya Tidak Sama Dengan Trek Yang Dipilih?

Ya, staf masih boleh menolak dengan mengemukakan rayuan melalui ketua PTJ masing-masing.