Selepas DCP Dilaksanakan Adakah Penilaian Prestasi Tahunan Staf Juga Dinilai Berasaskan Trek DCP Yang Dipilih?

Komponen Penilaian Prestasi Tahunan Staf (LPPT) telah dirangka semula supaya sejajar dengan DCP. Bagaimanapun di peringkat permulaan pelaksanaan DCP, staf dibenarkan untuk memilih trek LPPT yang berbeza daripada trek DCP yang telah dipilih, untuk dinilai pada tahun tersebut (tertakluk kepada kelulusan Ketua PTJ). Pilihan trek LPPT yang berbeza ini dibenarkan sehingga 2021. Selepas itu staf akan dinilai mengikut pilihan trek DCP semasa masing-masing.

Bagi Pentadbir Akademik yang dilantik oleh Universiti, penilaian prestasi tahunan akan dinilai berdasarkan trek LPPT Kepimpinan, walaupun mereka mungkin memilih trek DCP yang berbeza (contohnya Pengajaran atau Penyelidikan).