Anugerah Khidmat Masyarakat
Kategori Projek Komuniti PEMENANG (RM 2000.00, Sijil & Trofi)
“Penubuhan Skuad Asatizah Muda (AzaM) Dari Kalangan Kanak-Kanak Kampung Periuk-Chow Kit Untuk Komuniti Anak-Anak Istimewa”
Prof. Madya Dr. Wardah binti Zainal Abidin (Advanced Informatics School)
Kategori Staf Akademik PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Dr. Habibah @ Norehan Hj Haron (Sekolah Razak UTM Dalam Kejuruteraan & Teknologi Termaju)
Kategori Staf Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (PPP) PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Hasnah Binti Md Amin (Fakulti Pendidikan)
Anugerah Keterlibatan Industri
 Anugerah Keterlibatan Industri PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Prof. Madya Dr. Siti Hamidah binti Mohd Setapar (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
Anugerah Sukan
Kepimpinan Sukan PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Azri bin Hohad (Fakulti Kejuruteraan Elektrik)
Olahragawan PEMENANG (RM 500.00, Sijil & Trofi)
Ismail bin Osman (Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan))
Olahragawati PEMENANG (RM 500.00, Sijil & Trofi)
Shaliza binti Md Yusos (Perpustakaan UTM)
Anugerah Seni & Kreativiti  
Kategori Staf Akademik PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Dr. Roshida binti Abdul Majid (Fakulti Alam Bina)
Kategori Staf Pengurusan & Profesional dan Pelaksana PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 
Kategori  Fakulti PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Fakulti Kejuruteraan Awam, UTM Johor Bahru
Penghargaan (Sijil)
Fakulti Komputeran, UTM Johor Bahru
Kategori Bahagian/Unit PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Pusat Kesihatan Universiti, UTM Johor Bahru
Penghargaan (Sijil)
Akademi Bahasa, UTM Johor Bahru
Kategori Kolej Kediaman PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Kolej Tun Fatimah, UTM Johor Bahru
Penghargaan (Sijil)
Kolej Siswa Jaya, UTM Kuala Lumpur
Anugerah Penasihat Akademik
Anugerah Penasihat Akademik PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Prof. Madya Issham bin Ismail (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
Anugerah Perundingan
Anugerah Perundingan PEMENANG (RM 2000.00, Sijil & Trofi)
“Program Persijilan Kemahiran Malaysia SKM Tahap 3-5 Single Tier Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Kolej Vokasional Malaysia”
Dr.Adnan bin Ahmad (Fakulti Pendidikan)
Anugerah Pengajaran
(Kategori Kejuruteraan) PEMENANG (RM 2000.00, Sijil & Trofi)
Prof. Madya Dr. Mohd Kamaruddin bin Abd Hamid (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
(Kategori Sains & Teknologi) PEMENANG (RM 2000.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
(Kategori Sains Sosial) PEMENANG (RM 2000.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
Anugerah Penyelidikan
Anugerah Penyelidikan PEMENANG (RM 2000.00, Sijil & Trofi)
“Prototype Of An Affordable Advanced Suspension System For Automotive”
Prof. Madya Dr. Saiful Amri bin Mazlan (Malaysia-Japan International Institute Of Technology)
Anugerah Saintis Muda PEMENANG (RM 1000.00, Sijil & Trofi)
Dr. Lim Jeng Shiun (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
Anugerah Perekacipta
Anugerah Perekacipta Tiada Pemenang
 Anugerah Inovasi  & Pengkomersilan Produk
 Anugerah Inovasi  & Pengkomersilan Produk PEMENANG (Sijil & Trofi)
“Naturel Kiss -Non Toxic Cosmetics”
Prof. Madya Dr. Siti Hamidah binti Setapar (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
Anugerah Penerbitan
Anugerah Penerbitan (Kategori Fakulti) PEMENANG (RM 5000.00, Sijil & Trofi)
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga (FKT)
Penghargaan 1(Sijil)
Fakulti Kejuruteraan Awam
Penghargaan 2 (Sijil)
Malaysia-Japan International Institute Of Technology
Anugerah Penerbitan (Kategori Pusat Kecemerlangan @CoE) PEMENANG (RM 5000.00, Sijil & Trofi)
Advanced Membrane Technology Research Centre (AMTEC)
Penghargaan 1 (Sijil)
Research Institute For Sustainable Environment (RISE)
Penghargaan 2 (Sijil)
Institute Of Bioproduct Development (IBD)
Anugerah Buku Karya Asli dan Penyelidikan (Kategori Sains & Teknologi) PEMENANG (RM 1500.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
Penghargaan 1 (RM 500.00 & Sijil)
“Nanofiltration Membranes: Synthesis, Characterization, and Applications”
– Prof. Datuk Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail (Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi))
– Prof. Madya Dr. Lau Woei Jye (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
Penghargaan 2 (RM 500.00 & Sijil)
“Civil Engineering Fluid Mechanics: Problems and Solutions”
– Amat Sairin bin Demun (Fakulti Kejuruteraan Awam)
 Anugerah Buku Karya Asli dan Penyelidikan (Kategori Sains Sosial) PEMENANG (RM 1500.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
Penghargaan 1(RM 500.00 & Sijil)
“Pembelajaran Transformasi & Pertukaran Agama”
– Dr. Mohd. Azhar bin Abd. Hamid (Fakulti Pengurusan)
Penghargaan 2 (RM 500.00 & Sijil)
“Pembangunan Mampan Luar Bandar”
– Prof. Dr. Ibrahim bin Ngah (Fakulti Alam Bina)
– Dr. Ubong Imang, (Universiti Malaysia Sabah)
Anugerah Penulis Jurnal Berindeks (Kategori Fakulti)

Penghargaan (Sijil)

Advance Informatic School (AIS)
1. Prof. Madya Dr.Mohd Naz’ri Bin Mahrin
2. Dr. Kamilia Binti Kamardin
3. Dr. Noor Azurati Binti Ahmad @ Salleh

Akademi Bahasa
1. Dr. Shanti Chandran A/P Sandaran
2. Prof. Madya Dr. Ummul Khair Binti Ahmad
3. Prof. Madya Dr. Faizah Binti Mohamad Nor

Fakulti Alam Bina
1. Prof. Dr. Ho Chin Siong
2. Prof. Dr. Ismail Bin Said
3. Prof. Madya Dr. Muhammad Zaly Shah Bin Muhammad Hussein

Fakulti Biosains Dan Kejuruteraan Perubatan
1. Prof. Dr. Mohd Shahir Shamsir bin Omar
2. Prof. Dr. Fahrul Zaman Bin Huyop
3. Dr. Goh Kian Mau

Fakulti Geoinformasi Dan Harta Tanah
1. Dr. Nurul Hazrina Binti Idris
2. Dr. Nurul Hawani Binti Idris
3. Prof. Adjunct Miswan @ Abdul Hakim Bin Mohammed

Fakulti Kejuruteraan Awam
1. Prof. Madya Dr.Shamsuddin Shahid
2. Prof. Madya Dr. Mohd Fadhil Bin Md Din
3. Prof. Dr. Muhd Zaimi Bin. Abd Majid

Fakulti Kejuruteraan Elektrik
1. Prof. Dr. Razali Bin Ismail
2. Prof. Dr. Mohd Wazir Bin Mustafa
3. Prof. Madya Dr. Mohamed Sultan Bin Mohamed Ali

Fakulti Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Tenaga
1. Prof. Dr. Nor Aishah Binti Saidina Amin
2. Dr. Muhammad Tahir
3. Dr. Goh Pei Sean

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
1. Prof. Dr. Esah Binti Hamzah
2. Prof. Madya Dr. Syahrullail Bin Samion
3. Prof. Dr. Farid Nasir Bin Haji Ani

Fakulti Komputeran
1. Prof. Madya Dr.Othman Bin Ibrahim
2. Prof. Dr. Abdul Hanan Bin Abdullah
3. Prof. Dr. Kamalrulnizam Bin Abu Bakar

Fakulti Pendidikan
1. Dr. Abdul Halim Bin Abdullah
2. Dr. Nor Hasniza Binti Ibrahim
3. Dr. Mahani Binti Mokhtar

Fakulti Pengurusan
1. Dr. Abbas Mardani
2. Prof. Dr. Amran Bin Md. Rasli
3. Prof. Madya Dr. Ahmad Bin Jusoh

Fakulti Sains
1. Prof. Madya Dr. Sib Krishna Ghoshal
2. Dr. Rashid Ahmed
3. Prof. Madya Dr. Sharidan Bin Shafie

Fakulti Tamadun Islam
1. Dr. Kamarul Azmi Bin Jasmi
2. Dr. Bushrah Binti Basiron
3. Prof. Madya Dr. Mohd Ismail Bin Mustari

International Business School (UTM IBS)
1. Dr. Nomahaza Binti Mahadi
2. Prof. Madya Dr. Nur Naha Binti Abu Mansor
3. Prof. Dr. Wan Khairuzzaman Bin Wan Ismail

Malaysia-Japan International Institute Of Technology (MJIIT)
1. Prof. Madya Dr. Nor Azwadi Bin Che Sidik
2. Prof. Dr. Ezzat Chan Bin Abdullah
3. Dr. Mohamed Mahmoud El-Sayed Nasef

UTM Perdana School (PERDANA SCHOOL)
TIADA PEMENANG

UTM Razak School Of Engineering And Advanced Technology (RAZAK SCHOOL)
1. Prof. Dr. Shreeshivadasan A/L Chelliapan
2. Prof. Madya Dr. Robiah Binti Ahmad
3. Dr. Nurul Huda Binti Ahmad

Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan (SPACE)
1. Dr. Samsudin Bin Ahmad
2. Dr. Norhayati Binti Mohamed Nor
3. TIADA PEMENANG

Anugerah Penulis Jurnal Berindeks (Kategori Pusat Kecemerlangan (COE))

Penghargaan (Sijil)

Advanced Membrane Technology Research Centre (AMTEC)
1. Prof. Datuk Dr. Ahmad Fauzi Bin Ismail
2. Prof. Madya Dr. Mohd Hafiz Dzarfan Bin Othman
3. Prof. Madya Dr. Juhana Binti Jaafar

Centre Of Advanced Studies On Islam, Science And Civilisation (CASIS)
1. Prof. Dr. Tatiana Denisova
2. TIADA PEMENANG
3. TIADA PEMENANG

Centre For Artificial Intelligence & Robotics (CAIRO)
1. Prof. Madya Dr. Hazlina Binti Selamat
2. Dr. Yeong Che Fai
3. Prof. Madya Dr. Ahmad ‘Athif Bin Mohd Faudzi

Centre For Engineering Education (CEE)
1. Prof. Madya Dr. Fatin Aliah Phang Binti Abdullah
2. Dr. Aznah Binti Nor Anuar
3. Prof. Dr. Khairiyah Binti Mohd.Yusof

Ibnu Sina Institute For Scientific And Industrial Research (ISI-SIR)
1. Prof. Dr. Noriah Binti Bidin
2. Dr. See Hong Heng
3. Prof. Dr. Jalil Bin Ali

Institute Of Bioproduct Development (IBD)
1. Prof. Dr. Ani Binti Idris
2. Prof. Madya Dr. Chua Lee Suan
3. Dr. Cheng Kian Kai

Institute Of Future Energy (IFE)
1. Prof. Dr. Aishah Binti Abd. Jalil
2. Prof. Dr. Zainal Bin Salam
3. Prof. Dr. Arshad Bin Ahmad

Institute Of High Voltage & High Current (IVAT)
1. Prof. Madya Dr. Mohamed Afendi Bin Mohamed Piah
2. Dr. Zuraimy Bin Adzis
3. Dr. Zulkarnain Bin Ahmad Noorden

Institute Of Human Centered Engineering (IHCE
1. Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohammed Rafiq Bin Abdul Kadir
2. Dr. Saravana Kumar Jaganathan
3. Prof. Dr. Ida Idayu Binti Muhamad

Institute Of Noise And Vibration (INV))
1. Dr. Lim Meng Hee
2. Prof. Dr. Azlan Bin Adnan
3. Prof. Dr. Mohd Salman @ Leong Yew Mun

Institute For Smart Infrastructures And Innovative Construction (ISIIC)
1. Prof. Madya Dr. Ahmad Safuan Bin A Rashid
2. Prof. Dr. Edy Tonnizam Bin Mohamad
3. Dr. Ahmad Kueh Beng Hong

Institute For Vehicle Systems And Engineering (IVeSE)
1. Dr. Chong Cheng Tung
2. Prof. Madya Dr. Mohd Yazid Bin Yahya
3. Prof. Madya Dr. Srithar A/L Rajoo

Research Institute For Sustainable Environment (RISE)
1. Prof. Madya Dr. Haslenda Bt. Hashim
2. Prof. Dr. Zainuddin Bin Abd Manan
3. Dr. Lim Jeng Shiun

UTM MPRC – Institute For Oil And Gas
1. Prof. Madya Dr. Noor Shawal Bin Nasri
2. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Bin Lebai Ismail
3. Prof. Dr. Rahmat Bin Mohsin

Wireless Communication Centre (WCC)
1. Prof. Dr. Sharul Kamal Bin Abdul Rahim
2. Dr. Leow Chee Yen
3. Prof. Dr. Tharek Bin Abd Rahman

Anugerah Sitasi Tertinggi  
Kategori Fakulti (Sains & Kejuruteraan) Penghargaan 1 (Sijil)
“Recent Advances In New Generation Dye Removal Technologies: Novel Search For Approaches To Reprocess Wastewater”
– Prof. Madya Dr. Siti Hamidah binti Mohd Setapar (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga)
Penghargaan 2 (Sijil)
“Prediction Of Pile Bearing Capacity Using A Hybrid Genetic Algorithm-Based ANN”
– Prof. Dr. Ramli Bin Nazir (Fakulti Kejuruteraan Awam)
Kategori Fakulti (Sains & Teknologi) Penghargaan 1 (Sijil)
“Highly Active Ni-Promoted Mesostructured Silica Nanoparticles For CO2 Methanation”
Prof. Dr. Sugeng Triwahyono (Fakulti Sains)
Penghargaan 2 (Sijil)
“Size-Controlled Synthesis Of SnO2 Nanoparticles By Sol-Gel Method”
Prof. Dr. Madzlan bin Aziz (Pusat Pengurusan Penyelidikan)
Kategori Pusat Kecemerlangan (CoE) Penghargaan (Sijil)
Tiada Pemenang
Anugerah Penjenamaan
Anugerah Penjenamaan PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Malaysia-Japan International Institute Of Technology, UTM Kuala Lumpur
Anugerah Teknologi Maklumat
Anugerah Teknologi Maklumat PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Sekolah Pengajian Siswazah
Penghargaan (Sijil)
Fakulti Pendidikan
Anugerah Webometric (Kategori Akademik) PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Penghargaan 1 (Sijil)
Fakulti Sains
Penghargaan 2 (Sijil)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Anugerah Webometric (Kategori Bukan Akademik) PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Perpustakaan UTM
Penghargaan 1 (Sijil)
Penerbit UTM
Penghargaan 2 (Sijil)
Pejabat Pendaftar
Anugerah Webometric (Kategori Individu) PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Dr. Mohd Nihra Haruzuan bin Mohamad Said (Pusat Kepimpinan Akademik UTM)
  Penghargaan (Sijil)
Tiada Penerima (4 Finalis)
 Anugerah Kualiti 
Anugerah Kualiti Akademik PEMENANG (RM 8000.00, Sijil, Trofi & Piala Pusingan)
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga
Penghargaan (RM 2000.00 & Sijil)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Finalis (Sijil)
Fakulti Kejuruteraan Awam
Anugerah Kualiti Perkhidmatan PEMENANG (RM 8000.00, Sijil, Trofi & Piala Pusingan)
Pusat Pengurusan Penyelidikan
Penghargaan (RM 2000.00 & Sijil)
Pejabat Bendahari
Finalis (Sijil)
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
Anugerah Pentadbir
Anugerah Pentadbir PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Hanifah binti Ahmad (Fakulti Sains)
Anugerah Tokoh Penerbitan
Anugerah Tokoh Penerbitan PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
Anugerah Tokoh Penyelidik
Anugerah Tokoh Penyelidik PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Prof. Dr. Mohamad Kamal bin A. Rahim (Fakulti Kejuruteraan Elektrik)
Anugerah Tokoh Akademik
Anugerah Tokoh Akademik PEMENANG (RM 3000.00, Sijil & Trofi)
Tiada Pemenang
Anugerah Inovasi Perkhidmatan
Anugerah Inovasi Naib Canselor PEMENANG (RM 3000.00, Sijil, Trofi & Piala Pusingan)
Sistem Pengurusan Projek (EPROJECT)
– Fakulti Pendidikan
Penghargaan 1 (RM 1000.00 & Sijil)
Inno Dust Trap (IDT)
– Prima (Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi) UTMKL
Penghargaan 2 (RM 1000.00 & Sijil)
Pengurusan Pengesahan Graduan Secara Elektronik (IMBAS P-GRAD)
– AMD Ahead (Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa)
Anugerah Inovasi Naib Canselor
Anugerah Inovasi Naib Canselor PEMENANG (RM 12,000.00, Sijil, Trofi & Piala Pusingan)
Model Pembangunan Negeri Secara Bersepadu (IMSD) – Institut Inovasi Strategik Johor
– Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Penghargaan 1 (Sijil)
Pengkomersilan Produk Penjagaan Diri Berasaskan Teknologi Micellar dan Tumbuhan Tempatan
– 
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga
Penghargaan 2 (Sijil)
ROV Pleco – Robot Pembersih Tangki Air
Pusat Kecerdikan Buatan dan Robotik (CAIRO)