Nota

ALUAN Aluan Pro Canselor UTM | Aluan Naib Canselor UTM | Aluan Pengerusi   ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG Fakulti Biosains & Kejuruteraan Perubatan | Fakulti Kejuruteraan Awam | Fakulti Kejuruteraan Elektrik | Fakulti Kejuruteraan Kimia | Fakulti Kejuruteraan Mekanikal | Fakulti Kejuruteraan Petroleum & Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui | Advanced Informatick School (AIS) | Fakulti Alam Bina Read More …