Pekeliling Pentadbiran 2021

 

Bil Tajuk Muat
Turun
42 Pemakaian Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2021
Pindaan Syarat Lantikan Bagi 12 Skim Perkhidmatan Awam 
41 Permohonan Jawatan Pengetua Kolej Kediaman Universiti Teknologi Malaysia
40 Pembatalan Penggunaan Frasa “Prihatin Rakyat: Darurat Memerangi Covid-19” Dalam Penyediaan Surat Rasmi
39 Prosedur Pengurusan Harta Intelek
38 Penggunaan Frasa “Wawasan Kemakmuran Bersama 2030” Dalam Penyediaan Surat Rasmi
37 Pelaksanaan Tuntutan Bantuan Data Internet 
36 Permohonan Jawatan Pentadbir Akademik Universiti Universiti Teknologi Malaysia
35 Penambahbaikan Deklarasi / Pengisytiharan Kepentingan Dalam Kalangan Warga Universiti Teknologi Malaysia
34 Iklan Permohonan Jawatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia
33 Pelantikan Ketua Pustakawan Universiti Teknologi Malaysia
32 Kaedah Pengisisan Jawatan Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Berkanun
31 Sumbangan Penjawat Awam Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik COVID-19
30 Permohonan Jawatan Pentadbir Akademik Universiti Universiti Teknologi Malaysia
29 Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
28 Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
27 Permohonan Jawatan Pentadbir Akademik Universiti Universiti Teknologi Malaysia
26 Penjenamaan Semula Gelaran Jawatan Pentadbir Akademik Di Sekolah Pendidikan Profesional Dan Pendidikan Berterusan (Space UTM)
25 Arahan Pelaksanaan Penutupan Penuh Sektor Sosial Dan Ekonomi (Total Lockdown)
Berkuat Kuasa Mulai 1 Jun 2021 Hingga 14 Jun 2021
24 Pemakaian Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2019
Pengukuhan Pelaksanaan Pemberian Elaun Dalam Perkhidmatan Awam
23 Permohonan Jawatan Pentadbir Akademik Universiti Teknologi Malaysia
22 Menjalankan Fungsi Jawatan Ketua Pustakawan Universiti Teknologi Malaysia
21 Menjalankan Tugas Jawatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia
20 Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD)
Dan Penangguhan Pengoperasian Perkhidmatan Secara Fizikal
Di Seluruh Kampus UTM Johor Bahru
19 Penutupan Operasi Pejabat Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri Tahun 2021
18 Arahan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
Berkuat Kuasa Mulai 7 Mei 2021 Hingga 20 Mei 2021
17 Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2021
16 Permohonan Jawatan Pentadbir Akademik Universiti Teknologi Malaysia
15 Penangguhan Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) Bagi Staf Yang Gagal Membuat Perisytihiran Harta
14 Pemerkasaan Struktur Jabatan Canseleri Melibatkan Pejabat Pengurusan Strategi dan Pejabat Hal Ehwal Korporat Kepada Jabatan Strategi Dan Hal Ehwal Korporat
13 Arahan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)(Dikekalkan)
Berkuatkuasa Mulai 19 Mac 2021 Hingga 31 Mac 2021
12 Arahan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
Berkuatkuasa Mulai 5 Mac 2021 Hingga 18 Mac 2021
11 Permohonan Jawatan Ketua Pustakawan Universiti Teknologi Malaysia
10 Pemakluman Kemudahan Pusat Kuarantin UTM Bagi Staf Yang Diarah Kuarantin Berkaitan Kes COVID-19 UTM
9 Permohonan Jawatan Pengetua Kolej Kediaman Universiti Teknologi Malaysia
8 Permohonan Jawatan Pentadbir Akademik Universiti Teknologi Malaysia
7 Penggunaan Frasa “PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19” Dalam Penyediaan Surat Rasmi
6 Iklan Jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)
5 Polisi Pengurusan Aset Tak Alih Universiti
4 Pelantikan Sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
3 Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021
2 Arahan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Berkuatkuasa 13 Januari 2021 Hingga 26 Januari 2021
1 Polisi Libatsama Komuniti & Industri