Anugerah Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan (OSHE)

KRITERIA ANUGERAH OSHE

PENGENALAN

 • Anugerah Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan (OSHE) Pejabat Pendaftar merupakan anugerah yang diberikan kepada bahagian di Pejabat Pendaftar yang mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

KRITERIA PENILAIAN

 • Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  • Dasar Keselamatan
  • Pegawai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  • Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  • Perkiraan (manual, PKS & work permit)
  • Kursus dan Latihan KKP
  • Program penganalisaan risiko
  • Program penyediaan PPE
  • Program kesihatan/perubatan pekerjaan
  • Program pelaporan & siasatan kemalangan
  • Persediaan menghadapi kecemasan kebakaran
  • Pelan Tindakan Kecemasan (ERP)
  • Sistem penyimpanan rekod
  • Program pengurusan kontraktor dan subkontraktor
 • Kawasan Tempat Kerja
  • Permukaan tempat kerja
  • Papan tanda/tanda amaran
  • Kawasan lalulintas
  • Laluan kerja
  • Lantai kerja/pelantar/tangga
  • Kebersihan & kekemasan
  • Bekerja di tempat tinggi
  • Penyimpanan
  • Pembuangan dan pengolahan sisa bukan bahan kimia
 • Premis/Bangunan
  • Asas lantai
  • Bumbung
  • Keselamatan Letrik
 •  Jentera
  • Sijil Perakuan Kelayakan Sah
  • Pemagaran Jentera
  • Program Pemeriksaan Jentera
  • Penyelenggaraan berjadual
  • Sistem kerja selamat bagi jentera
 • Pengurusan Bahan Kimia
  • Daftar Bahan Kimia Berbahaya
  • Pelabelan & Pelabelan Semula
  • Penaksiran risiko kepada kesihatan
  • Kawalan risiko
  • Maklumat, arahan dan latihan
  • Pemantauan/Pengawasan pendedahan
  • Pengawasan kesihatan
  • Peralatan perlindungan diri
  • Tanda amaran
  • Penyimpanan rekod
  • Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS)
  • Perlindungan Pemindahan Perubatan
  • Pelupusan Sisa Kimia
 • Peruntukan Kesihatan
  • Pengawasan/Pemeriksaan Perubatan
  • Kemudahan Pertolongan Cemas
  • Pengalihudaraan
  • Suhu Tempat Kerja
  • Pencahayaan Di Tempat Kerja
  • Kebersihan & Kesihatan Diri
  • Ergonomik
  • Biological Hazard
  • Bising
  • Habuk
  • Asap
 • Kebajikan
  • Kemudahan Tempat Makan & Minum
  • Kemudahan Tempat Rehat
  • Kemudahan Tandas
  • Kemudahan Sukan/Sosial
 • Keselamatan Orang Awam
  • Keselamatan orang awam selain pekerja
  • Kawalan keselamatan kanak-kanak dari jentera

KATEGORI ANUGERAH DAN HADIAH

 • Bahagian
  • Pemenang
   Wang Tunai RM300.00 & Sijil Penghargaan
  • Penghargaan (2 Bahagian)
   Wang Tunai RM100.00 & Sijil Penghargaan

KETERANGAN LANJUT

Urus Setia Anugerah OSHE Pejabat Pendaftar
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
81310 UTM Johor Bahru, Johor
(u/p: Encik Abd. Rahim bin Abd. Karim)

Sebarang maklumat lanjut boleh hubungi Urus Setia Anugerah:

Encik Abd. Rahim bin Abd. Karim – samb. 30415
Encik Mohd. Faizal bin Abd. Latif – samb. 30082