SENARAI POLISI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 

  1. Polisi Penerbitan dan Insentif Penerbitan
  2. Polisi dan Prosedur Penerbitan Jurnal Dalam UTM
  3. Polisi dan Prosedur Penerbitan Bab dalam Buku (Book Chapters)
  4. Polisi Penyelidikan Dan Pembangunan
  5. Polisi Keahlian Entiti Penyelidikan
  6. Polisi Pengurusan Pameran
  7. Polisi Pengkomersilan Harta Intelek
  8. Polisi Harta Intelek
  9. Consultancy Policy

 

*Dasar, polisi, prosedur dan garis panduan sedang dalam proses kemaskini dan penambahbaikan berdasarkan Polisi Tadbir Urus Dokumen Polisi yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah UTM pada 18 Jun 2019. Sebarang pindaan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.