Bagaimana Kedudukan Staf Yang Belum Disahkan Perkhidmatan?

Staf yang baharu dilantik hanya layak membuat pemilihan trek setelah berkhidmat genap tiga (3) tahun dan telah disahkan dalam perkhidmatan (rujuk trek Transisi 1 dalam soalan Apakah Trek Transisi?).