Bagaimana cara untuk memohon kelulusan menggantung kain rentang?

Kelulusan menggantung kain rentang dikeluarkan oleh Pejabat Hal Ehwal Korporat. Permohonan rasmi hendaklah dikemukakan ke Pejabat Hal Ehwal Korporat. Bagi mahasiswa, permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan surat kelulusan program daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar.